بادام و کاهش استرس چطوری به هم مرتبطند؟

استرس یکی از احساسات عادی در زندگی مدرن است و آن را می توان با غذاهای خاصی محدود کرد. در واقع، رژیم غذایی ما به طور قابل توجهی بر سلامت ذهنی ما تأثیر می گذارد. مواد غذایی بسیاری وجود دارد که می تواند استرس روزمره را کاهش دهند که یکی از مهم ترین این مواد،