ارزش غذایی فندق

فواید فندق

یک مطالعه که در مجله اروپایی تغذیه بالینی منتشر شد نشان داد که افزایش استفاده از ارزش غذایی فندق در کاهش کلسترول بد LDL موثر است. هم چنین این مطالعه نشان می دهد که مصرف فیبر و سایر آجیل های درختی ممکن است خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب را کاهش دهد. در ادامه